Informació sobre planificació

En aquesta secció podreu accedir a la informació sobre planificació del CZFB.

Informació sobre planificació

Plans, programes anuals i pluriennals

Pilars Estratègics

Objectius Estratègics

Línies Estratègiques

Projectes Estratègics

Pilars Estratègics

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DEL CZFB A LLARG TERMINI

Objectius Estratègics

 • Incrementar el Patrimoni Net del CZFB
 • Mantenir un nivell alt de ROS
 • Incrementar el RONA
 • Alinear Projectes amb Plans Estratègics
 • Augmentar el nostre reconeixement de marca

Línies Estratègiques

 • Generar nous negocis
 • Incrementar l’eficiència dels negocis actuals
 • Eliminar negocis actuals

Projectes Estratègics

 • SE 1. Estandarditzar scoring global de projectes vs estratègia i ROI
 • SE 2. Definir l’estratègia de clients per a PIZF i ZFA en referència a rendibilitat
 • SE 3. Definició nou model de negocis de fires, esdeveniments i actes per a promoure la nova economia de transformació cap a la indústria 4.0
 • SE 4. Definició d’un nou model de negoci de fires
 • SE 5. Incrementar l’eficiència operativa i organitzativa
 • SE 6. Implantació Nou ERP
 • SE 7. Pla de desinversió projectes no estratègics

Pilars Estratègics

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I A CONSEQÜÈNCIA SOCIAL DEL TERRITORI

Objectius Estratègics

 • Desenvolupar l’economia del territori a través del desenvolupament de les seves empreses
 • Ser un motor de generació i demanda de talent
 • Ser l’HUB tecnològic d’Indústria 4.0 del Sud d’Europa
 • Desenvolupar l’economia del territori mitjançant la contribució als objectius de l’Agenda 2030

Línies Estratègiques

 • Desenvolupar coneixement tecnològic
 • Aprofitar sinergies entre línies de negoci actuals
 • Aliances estratègiques per assegurar talent

Projectes Estratègics

 • DET 1. Pla d’atracció empreses Indústria 4.0 i pla de transformació clients PIFZ
 • DET 2. Pla de connectivitat 5G al PIZF
 • DET 3. Projecte Correos
 • DET 4. Creació Laboratoris / Incubadores Indústria 4.0
 • DET 5. Ampliació de ZFA com a atracció Indústria 4.0 manufacturera
 • DET 6. Contribuir a garantir una educació de qualitat, construir infraestructures, promoure la industrialització sostenible, fomentar la innovació i potenciar aliances de cooperació internacional per a aconseguir objectius de desenvolupament sostenible

Pilars Estratègics

INTEGRACIÓ URBANA I SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

Objectius Estratègics

 • Complir amb les ODS sobre les que es pot incidir.
 • Integrar amb l’entorn urbà de Barcelona el PIZF
 • Ser el referent en Economia Circular al territori
 • Generar valor mediambiental i social contribuint amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Línies Estratègiques

 • Desenvolupar el Programa Economia Circular portant-lo fora del PIZF
 • Incrementar l’eficiència energètica en PIZF i nous edificis
 • Integrar PIZF a l’entorn urbà de Barcelona

Projectes Estratègics

 • IUMA 1. Replantejar el pla urbanístic PIZF i introduir zones verdes, accessos ciutat, zona serveis i zones d’oci.
 • IUMA 2. Millorar la mobilitat al PIZF: pla de remodelació de voreres, carrils bici i introduir patinets elèctrics per a evitar desplaçaments en cotxe
 • IUMA 3. Eficiència energètica
 • IUMA 4. Desenvolupament Economia Circular
 • IUMA 5. Impulsar les accions de ODS en les quals podem aportar més valor, i que fomentin la sostenibilitat ambiental i urbana

Pilars Estratègics

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DEL CZFB A LLARG TERMINI

Objectius Estratègics

 • Incrementar el Patrimoni Net del CZFB
 • Mantenir un nivell alt de ROS
 • Incrementar el RONA
 • Alinear Projectes amb Plans Estratègics
 • Augmentar el nostre reconeixement de marca

Línies Estratègiques

 • Generar nous negocis
 • Incrementar l’eficiència dels negocis actuals
 • Eliminar negocis actuals

Projectes Estratègics

 • SE 1. Estandarditzar scoring global de projectes vs estratègia i ROI
 • SE 2. Definir l’estratègia de clients per a PIZF i ZFA en referència a rendibilitat
 • SE 3. Definició nou model de negocis de fires, esdeveniments i actes per a promoure la nova economia de transformació cap a la indústria 4.0
 • SE 4. Definició d’un nou model de negoci de fires
 • SE 5. Incrementar l’eficiència operativa i organitzativa
 • SE 6. Implantació Nou ERP
 • SE 7. Pla de desinversió projectes no estratègics

Pilars Estratègics

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I A CONSEQÜÈNCIA SOCIAL DEL TERRITORI

Objectius Estratègics

 • Desenvolupar l’economia del territori a través del desenvolupament de les seves empreses
 • Ser un motor de generació i demanda de talent
 • Ser l’HUB tecnològic d’Indústria 4.0 del Sud d’Europa
 • Desenvolupar l’economia del territori mitjançant la contribució als objectius de l’Agenda 2030

Línies Estratègiques

 • Desenvolupar coneixement tecnològic
 • Aprofitar sinergies entre línies de negoci actuals
 • Aliances estratègiques per assegurar talent

Projectes Estratègics

 • DET 1. Pla d’atracció empreses Indústria 4.0 i pla de transformació clients PIFZ
 • DET 2. Pla de connectivitat 5G al PIZF
 • DET 3. Projecte Correos
 • DET 4. Creació Laboratoris / Incubadores Indústria 4.0
 • DET 5. Ampliació de ZFA com a atracció Indústria 4.0 manufacturera
 • DET 6. Contribuir a garantir una educació de qualitat, construir infraestructures, promoure la industrialització sostenible, fomentar la innovació i potenciar aliances de cooperació internacional per a aconseguir objectius de desenvolupament sostenible

Pilars Estratègics

INTEGRACIÓ URBANA I SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

Objectius Estratègics

 • Complir amb les ODS sobre les que es pot incidir.
 • Integrar amb l’entorn urbà de Barcelona el PIZF
 • Ser el referent en Economia Circular al territori
 • Generar valor mediambiental i social contribuint amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Línies Estratègiques

 • Desenvolupar el Programa Economia Circular portant-lo fora del PIZF
 • Incrementar l’eficiència energètica en PIZF i nous edificis
 • Integrar PIZF a l’entorn urbà de Barcelona

Projectes Estratègics

 • IUMA 1. Replantejar el pla urbanístic PIZF i introduir zones verdes, accessos ciutat, zona serveis i zones d’oci.
 • IUMA 2. Millorar la mobilitat al PIZF: pla de remodelació de voreres, carrils bici i introduir patinets elèctrics per a evitar desplaçaments en cotxe
 • IUMA 3. Eficiència energètica
 • IUMA 4. Desenvolupament Economia Circular
 • IUMA 5. Impulsar les accions de ODS en les quals podem aportar més valor, i que fomentin la sostenibilitat ambiental i urbana

Grau de compliment de resultats

S’ha executat més del  90% de les accions definides al Pla Estratègic del CZFB elaborat el 2019.

Indicadors de mesures i valoració

Deute Financer

Deute Financer

Reducció del 25,1% respecte al 2021, situant-se en 8,7 milions d’euros

Deute Financer

Reducció del 25,1% respecte al 2021, situant-se en 8,7 milions d’euros

Patrimoni Net

Patrimoni Net

Augment del patrimoni net del 26% respecte al 2019 i d’un 3% respecte al 2021

Patrimoni Net

Augment del patrimoni net del 26% respecte al 2019 i d’un 3% respecte al 2021