Informació econòmica, pressupostària i estadística

En aquesta secció podràs accedir a la informació econòmica, pressupostària i estadística del CZFB.

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Desistiments i renúncies

En contractes adjudicats en licitacions no hi ha hagut cap desistiment o renúncia

Encomanes i encàrrecs

Subcontractacions

No s’han realitzat en el 2024.

 

Subvencions i ajudes públiques concedides

No s’han realitzat en el 2024.

Tribunal de comptes

Fins ara, el Consorci no ha estat objecte d’auditoria o fiscalització per part del TCU.

Indemnitzacions alts càrrecs en ocasió de l'abandonament del càrrec

No existeixen.

Autorització per a activitat privada al cessament d'alts càrrecs

No existeixen.